วิธีเช็คระดับน้ำมันเครื่องแบบง่าย

น้ำมันเครื่อง เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปริมาณน้ำมันเพียงพอสำหรับหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทั้งระบบ  ดังนั้นวิธีการตรวจเช็คน้ำมันเครื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้เพื่อดูแลรักษารถยนต์ของเรา สำหรับวิธีตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนั้นไม่ยาก เราสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้เศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่ แต่มีข้อสำคัญที่เราต้องรู้คือ ต้องทำในขณะที่เครื่องยังร้อนหรืออุณภูมิที่ยังคงอุ่นอยู่ โดยตรวจวัดระดับน้ำมันหลังดับเครื่องยนต์ประมาณ 1-3 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องด้านล่างให้เรียบร้อยก่อน

               ขั้นตอนการเช็คน้ำมันเครื่อง

  1. จอดรถให้อยู่ในแนวราบเท่านั้นแล้วเปิดฝากระโปรงรถยนต์
  2. ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาเช็ดทำความสะอาดน้ำมันที่ติดอยู่ ด้วยเศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่
  3. เสียบก้านวัดกลับเข้าให้สุดแล้วดึงขึ้นมาอีกที เพื่อเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่มีอยู่ในอ่างน้ำมัน
  4. ดูแถบวัดระดับที่ปลายของก้านวัดที่เราดึงออกมา

–      ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีด F กับ L ที่ปลายของก้านวัด แสดงว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับปกติ ไม่มากไปและไม่น้อยไป แต่ควรรักษาระดับน้ำมันเครื่องให้สูงกว่าครึ่งของขีด F กับ L อยู่เสมอ

–      ถ้าระดับน้ำมันเครื่องน้อยเกินไปหรือมากเกินไป อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ควรหมั่นตรวจเช็คเป็นประจำ ทุกๆ 1-2 สัปดาห์/ครั้ง